Lips Bikini

Panel Colors:
Edge Colors:

Suit Shown at Right:

Top: 2.5 | Bottom: 1031 Color: Lips / Red
Bikini 1031 Lycra Bikini 1161 Lycra Bikini 1161 Lycra Bikini 1031 Lycra
Choose your bikini options and order now!

Lips Bikini Options

Bikini Style:

Panel Color:

Edge Color:

Tie Sides: (Info)

Color Of Metal Rings:

Bikini Bottom Size:

Bikini Top Coverage/Size:

Size Information

Optional Accessories

Matching Sarong:

Sarong Fabric:

Sarong Information